Децентралізацію потрібно забезпечити

10014603_662133003913246_1065577941594133735_n

Децентралізацію потрібно забезпечити

Мабуть вже всі, хто спричинився до процесу децентралізації усвідомили, що ця справа є не лише розширенням прав місцевих громад, скільки збільшенням відповідальності керівництва перед громадами, а громад перед країною. У самостійнитись задля єднання України, її регіонів, громад, громадян. Усамостійнитись заради власного розвитку та належного внеску в загальнодержавну скарбницю. Усамостійнитись заради вибору найоптимальніших прибуткових форм та видів виробництва, адекватних конкретному регіону, гміні, селу, місту. Це не варіанти, а сторони одного цілого.

Волинська область є наполовину аграрним краєм. Наполовину від кількості зайнятих у сільському господарству. Потенційно Волинь може забезпечити всю Україну основними видами сільськогосподарської продукції. Нерентабельним є лише вирощування деяких видів фруктів, деяких баштанових культур, виноградарство, вирощування рису. У всьому іншому регіон не поступається, а в чомусь переважає південні регіони України. Тобто є всі підстави сприймати область як органічну складову майбутньої української сільськогосподарської системи.

Це лише про сільське господарство, разом з її переробними можливостями. До цього можна згадати промисловість, туризм, рекреаційні  можливості. Можна згадати наближеність до міст та регіонів Центральної та Західної Європи. Для прикладу, від Луцька до Варшави ближче, аніж до від Луцька до Києва.

Потенціал є, його треба лише запусти. Завдяки цьому волинські громади можуть стати економічно самодостатніми, а значить – інтегрованими не лише в українську, а й європейську та іншу регіональну економічну, а з нею й культурну дійсність.

Є на чому і з чого заробляти, а не просити.

З цією метою група фермерів Асоціації фермерів та землевласників Волинської області 21.12.2014 року підготувала на ім’я Голови Волинської обласної державної адміністрації наступне звернення.

На жаль це звернення поки що не знайшло підтримки серед більшості фермерів, а особливо серед керівництва Волинської Асоціації. Проте думки, виголошені в цьому зверненні можуть бути реалізованими в інших регіонах України, а за певної інформаційної роботи, підтримані на урядовому рівні.

Суть справи полягає не лише у виробленні ефективних економічних важелів та ефективної економічної структури виробництва, перероблення, реалізації сільськогосподарських продуктів, а й максимальному активуванні селян у самоврядній справі, без якої мова про децентралізацію є просто коливанням повітря.

 

Голові Волинської обласної державної адміністрації Гунчику В.П.

 

ЗВЕРНЕННЯ

 

Ми, делегати звітно-виборчої конференції Асоціації фермерів та землевласників Волинської області, усвідомлюючи нагальну необхідність приведення сільськогосподарського виробництва України до передових світових та європейських норм, прийшли до відповідних висновків та пропозицій.

Станом на сьогоднішній день в Україні загалом та на Волині зокрема немає програми виведення сільськогосподарського виробництва на конкурентоздатний рівень в рамках світового ринку сільськогосподарської продукції. Це зокрема виражається у невизначеному ставленні держави до фермерських господарств, до сільськогосподарських кооперативів та інших форм організації сільськогосподарського виробництва.

Наслідком цього є: стихійна олігархізація сільськогосподарського виробництва, щодо веде до: 1) знищення середнього класу в сільськогосподарському виробництві; 2) посилення одноосібного  впливу олігархів на органи центральної та місцевої влади, що в тому числі створює певні корупційні ризики;  3) до неадекватного збільшення кількості найманих, сезонних  працівників, що породжує певні соціальні проблеми; 4) непродуктивного використання земель та інших угідь; 5) уповільнення розвитку сучасних ринкових відносин в країні; 6) до розвитку одних галузей сільгоспвиробництва за рахунок занепаду інших галузей, творення негнучкої, неповороткої системи з високім кризовим ризиком, наслідком чого є ймовірна небезпека перетворення  України з експортера певних видів продукції на їх імпортера; 7) підтримки рентабельності в сільськогосподарському перш за все за рахунок низької заробітної плати та занижених орендних ставок землі, а не через постійний розвиток продуктивності праці.

На даний час Україна входить в активну фазу євроінтеграції, втрачаючи російський споживчий ринок, має шанс здобути європейський, китайський та арабський ринки. Українську сільгосппродукцію готові купувати такі країни, як Індія та Іран – країни з високим попитом на продукти харчування. Але поки що це шанс, а не гарантія. Цей шанс за Україною, Волинню зокрема лишатиметься максимум два, три роки, потім розпочнуться руйнівні  процеси, подолання яких потребуватиме значних капіталовкладень, десь на рівні витрат на потреби війни.

Пропонуємо укласти договір про взаємодію між Асоціацією фермерів та землевласників Волинської області і обласною державною адміністрацією, в особі її Голови. Предметом Договору має бути Обласна Програма формування конкурентоздатної системи сільськогосподарського виробництва у Волинській області, яка повинна реалізувати  чотири основні позиції:                           А) переорієнтація свідомості волинських селян зі свідомості представника натурального виробництва на виробника товарного виробництва; Б) створення конкурентоздатної системи сільськогосподарського виробництва; В) створення антикорупційної системи у відносинах: держава – виробник сільськогосподарської продукції; Г) створення ефективної системи захисту прав та інтересів виробників та працівників сільськогосподарської продукції.

Термін програми та Договору — п’ять років. З розрахунку – три роки на опанування базових засад європейських принципів виробництва та торгівлі, а також встановлення та опрацювання основних ринків збуту виробленої продукції.

Сторони Договору беруть на себе наступні зобов’язання.

А) Обласна державна адміністрація: 1) правове забезпечення програми; 2) контроль за діяльністю контролюючих державних органів; 3) проведення прогресивної цінової політики;         4) пошук ринків збуту виробленої продукції в Україні та за її межами; 5) вироблення та підтримка механізмів страхування сільськогосподарського виробництва; 6) залучення до консультативної та  навчальної роботи з фермерами висококваліфікованих спеціалістів з відповідних галузей знань;    7) невідкладне реагування на всі звернення з приводу актуальних питань сільськогосподарського виробництв, які надходять від Асоціації.

Б) Асоціація фермерів та землевласників: 1) організація навчальних семінарів для членів Асоціації та інших представників сільськогосподарського виробництва; 2) організація юридичного забезпечення Асоціації; 3) організація консультативної роботи з економічних та інших актуальних питань; 4) вивчення актуальних питань та причин, з приводу чого своєчасне інформування сторону Договору, в разі, якщо Асоціація не може їх вирішити в іншій спосіб; 5) залучення до Асоціації інших представників сільськогосподарського виробництва; 6) підтримка органів  державної влади зо всіх питань, які стосуються євроінтеграційних процесів. 7) протистояння корупції та монополізму заради підтримування законної конкуренції.

Цей Договір, укладений відповідно з чинними правовими нормами: дає можливість вивести відносини між фермерами та владою на партнерський рівень, що забезпечуватиме відповідальність однієї сторони перед іншою, подолання взаємної недовіри, забезпечення злагодженості у справах виведення сільськогосподарського виробництва на конкурентоздатний рівень. Окрім цього партнерський характер відносин спричиниться до запобігання корупційним схемам; зловживанням посадовими обов’язками; пошуку рішень на спільну користь, а не однієї якоїсь сторони. Програма унеможливлює невпорядкованість, нераціональне використання коштів, пошук оптимальних підходів до вирішення завдань, а також несистемність дій як збоку влади, так й з боку Асоціації. 

 

Голова Асоціації фермерів та землевласників

Камінь-Каширського району Волинської області

Вероніка Романович

Приєднуйтесь до нас, та отримуйте на Ваш е-mail найцікавіші новини нашого сайту!
Share to Facebook
Share to Google Plus

Залишити коментар

Ви маєте бути авторизовані, щоб розмістити коментар.