► Ідеологічний маніфест                    ► Оргкомітет                    ► Про Мережу

lg

Модель діяльності Мережі

ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА

Координаційний комітет — складається з членів оргкомітету МВМП та проводить:

 • Підготовку та організацію проведення форумів МВМП;
 • Проектує календарний план діяльності організації на кожне півріччя, який обговорюється учасниками на форумах;
 • Проводить консультаційну роботу з учасниками організації (координація роботи над документами прийнятими на форумі і розроблені на майстернях форуму);
 • Підготовку порядку денного форумів, пропонує на обговорення учасників тематики майстерень форуму;
 • Модерує інформаційні майданчики Мережі;
 • Веде консультації з громадськими та державними інститутами для реалізації рішень форуму.

Учасники Мережі — депутати місцевих рад, громадські діячі, журналісти,  громадянські активісти — громадяни з високою політичною мотивацією.

Учасники мережі:

 • Активно беруть участь у роботі форумів;
 • Здійснюють реалізацію рішень форумів на регіональному рівні;
 • Організовують і беруть активну участь у кущових майстернях з локальних чи регіональних проблематик;
 • Системно інформують координаційний комітет про свою діяльність та проблеми пов’язаних з реалізацію рішень форумів організації;
 • Висвітлюють свою діяльність як учасника мережі на доступних інформаційних майданчиках (соціальних мережах).

ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ

 ФОРУМИ – тематичні заходи стратегічного характеру. У рамках форумів проводяться збори учасників, на яких приймаються стратегічні рішення з діяльності організації.

У рамках форумів діють майстерні, які виробляють проекти рішень місцевих рад, проекти петицій до місцевих громад, спрямованих на вирішення гострих соціально —

економічних і культурних проблем, а також маніфести, меморандуми, декларації тощо.

 Результатами роботи форумів є:

 • План діяльності організації до наступного заходу, із зазначенням дат кущових тематичних майстерень форуму;
 • Проекти рішень місцевих рад, проекти маніфестів, меморандумів, звернень до органів місцевого самоврядування, органів державної влади;
 • План публічних акцій на місцевому рівні.

Стратегічна тема майбутнього форуму, а також тематики майстерень форуму формулюються координаційною радою на підставі звернень, голосувань на інформ-майданчиках, а також актуальної суспільно-політичної ситуації.

МАЙСТЕРНІ – вузькопрофільні тематичні заходи, що проводяться між Форумами МВМП, з метою розробки документів нормативно-правового та проектного характеру. Майстерні проводяться для різних цільових груп та для вироблення різних продуктів:

 • Майстерня місцевих депутатів – проводиться з метою розробки проектів рішень місцевих рад з обраного питання (проблеми);
 • Майстерня громадських адвокатів – проводиться з метою розробки адвокаційних кампаній з обраного питання (проблеми);
 • Майстерня журналістів — проводиться з метою напрацювання інформаційних матеріалів для якісного висвітлення актуальних суспільно-політичних тем.
 • Майстерня гільдії експертів – проводиться з метою експертизи та/або розробки законопроектів, що стосуються розвитку місцевого самоврядування та партисипативної демократії.

ГІЛЬДІЯ ЕКСПЕРТІВ – спільнота експертів, як учасників МВМП, так її партнерів, що проводить вузькопрофільні фахові заходи з метою експертизи та розробки нормативно-правових актів, фахових програмних документів, створення та реалізації аналітичних проектів та матеріалів.

КОНСУЛЬТУВАННЯ – учасники МВМП мають можливість отримати фахову консультацію з питань своєї громадсько-політичної діяльності. Консультації надаються або безпосередньо членами Координаційного комітету, або організовується координаторами МВМП із залученням фахівців з експертного середовища як МВМП, так і за її межами.


► Ідеологічний маніфест                    ► Оргкомітет                    ► Про Мережу

Share to Facebook
Share to Google Plus