МЕРЕЖА ВІЛЬНИХ МІСЦЕВИХ ПОЛІТИКІВ

Ідеологічний маніфест мережі вільних місцевих політиків Ми — вільні люди! Найвища цінність для нас – це людина та її особисті свободи. Ми визнаємо природні права людини — на життя, свободу, гідність, власність, як фундаментальні цінності будь-якої людської спільноти, та дотримуємося їх. Ми — українці! Громадяни України, які, незалежно від етнічного походження, вважають себе спадкоємцями більш ніж тисячолітньої історії українського народу і з ним та Україною пов’язують своє майбутнє. Ми пам’ятаємо і шануємо тих, хто боровся за українську державність у всі часи. Вважаємо своїм обов’язком продовжити їхню справу, зберегти та розвинути для наших нащадків українську соборну державу як багатонаціональну та полікультурну. Ми — європейці! Будучи частиною європейської спільноти, ми сповідуємо європейські цінності. Основні права людини, принципи демократії, верховенства права та європейські принципи самоврядування є основою для розбудови Української держави. Як відповідальні громадяни, вважаємо що багатство і добробут кожного є результатом особистої праці. Ми виступаємо за громадянську солідарність та суспільну відповідальність. Визнаємо рівноправність чоловіків і жінок, право на рівність та свободу самовираження всіх людей, незалежно від расових, національних, мовних та інших відмінностей. Переконані, що ринкова економіка, основою якої є приватна власність та верховенство права є гарантією суспільного добробуту та запорукою розвитку. Ми стверджуємо, що українська громада здатна на самоорганізацію, розбудову місцевого самоврядування та застосування механізмів прямої і представницької демократії. Децентралізація і розподіл повноважень та ресурсів між місцевим самоврядуванням та органами державної влади мають відбуватися за принципом субсидіарності. Тільки активність громадян є гарантією реального місцевого самоврядування! Даний текст є погоджений учасниками МВМП на Установчому Форумі