Як організувати ММС в інтересах громади

Міжмуніципальне співробітництво (ММС) або співробітництво територіальних громад:

  • це інноваційна форма політики місцевого та регіонального розвитку

  • об’єднання ресурсів органів місцевого самоврядування на договірній основі

  • один із шляхів вирішення спільних  для громад проблем

  • ефективний інструмент покращення якості комунальних послуг, розвитку місцевих  інфраструктур, удосконалення муніципального менеджменту, залучення інвесторів.

ММС регулюється Законом України  «Про співробітництво територіальних громад» № 1508-VII від17.06.2014 р.  zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1508-18, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Конституцією України (ч.2 ст. 142), Наказом Мінрегіону від 27.08.2014р. №233 «Про затвердження Примірних форм договорів про співробітництво територіальних громад», Наказ Мінрегіону від 15.08.2014р. №225 «Про затвердження Порядку формування та забезпечення функціонування реєстру про співробітництво територіальних громад», Коментарем та методичними рекомендаціями з питань реалізації ЗУ «Про співробітництво територіальних громад».

Ч.1 ст. 4 ЗУ «Про співробітництво територіальних громад» визначає 5 форм, в рамках яких може розвиватись таке співробітництво, а саме:

Процес організації співробітництва зацікавленими суб’єктами – територіальними громадами має ґрунтуватися на шістьох найбільш важливих взаємопов’язаних принципах: законності, добровільності, взаємної вигоди, прозорості та відкритості, рівноправності учасників та взаємної відповідальності за результати.

Для здійснення ММС можна виділити три основних етапи реалізації такого співробітництва:

                      

Ст.15 ЗУ «Про співробітництво територіальних громад» визначає, що державне стимулювання ММС здійснюється шляхом:  надання субвенцій місцевим бюджетам суб’єктів співробітництва у пріоритетних сферах державної політики; передачі об’єктів державної власності у комунальну власність суб’єктів співробітництва; методичної, організаційної та іншої підтримки діяльності суб’єктів співробітництва. Крім того, фінансове забезпечення ММС можливе за рахунок коштів ДФРР, місцевих бюджетів (в рамках запровадження обласних конкурсів розвитку громад), залучаючи гранти, кошти міжнародних і донорських організацій, а також використовуючи інші способи незаборонені законодавством.

З реєстром договорів можна ознайомитись за посиланням: www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/regional-dev/rozvytok-mistsevoho-samovryaduvannya/reyestr

 

Досвід Полтавщини в нампрямку ММС:

- у 2010р. започаткований Обласний конкурс проектів розвитку територіальних громад Полтавської області. Серед учасників 3 категорії: сільські, селищні та міські ради міст рай.знач., районні ради. З 2015р. додано IV категорію  – спільні проекти (ММС);

- у 2016р. при виконавчому апараті Полтавської обласної ради створено відділ інвестиційної діяльності та проектного менеджменту;

- з 2016р. – проводиться систематична навчально-промоційна спільна робота щодо активізації участі ОМС в обласному конкурсі. 

 

Сприяти поширенню практики ММС можуть 

Організаційно-навчальні заходи:

  • створення ресурсних центрів з питань ММС при органах державної влади, місцевого самоврядування, асоціаціях;

  • співпраця  з ГО: проведення навчальних заходів, залучення до проектної діяльності;

  • співпраця з Центрами розвитку місцевого самоврядування, Центрами перепідготовки та підвищення кваліфікації: семінари, майстер-класи, тренінги, дистанційне навчання тощо.

 

Інформаційні заходи:

  • активне використання соціальних мереж;

  • систематична робота зі ЗМІ: аналітичні матеріали, анонси, релізи, тематичні радіо та телепередачі;

  • проведення інформаційних кампаній з виготовленням друкованих матеріалів та ін.

У роботі над проектами ММС вам можуть допомогти матеріали навчально-практичного посібника, підготовленого в рамках проекту «Реформа управління на сході України», що виконується Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

    www.ims-ukraine.org/sites/default/files/IMC.pdf


Коментарі

Додати свій коментар

Авторизація

Забули пароль?

Назад